Ohlášky 9. 6. 2019

Dnes je sbírka na církevní školy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Z důvodu stavebních prací ve škole už nebude vyučování náboženství. Mimo dědin, kde se bude učit ještě tento týden.

Poslední ministrantská schůzka bude tento čtvrtek v 16.00 hod.

Dětská mše svatá bude tuto středu v 16.30 hod. ve farním kostele. V případě příznivého počasí bude táborák. Děti ať si s sebou vezmou sešitek a špekáčky.

Pohřeb pana Jaroslava Kvapila z Orlové bude v pátek ve 13.00 hod. ve farním kostele a pohřeb paní Marie Poláchové z Lipiny bude v pátek v 16.00 hod. taktéž ve farním kostele.

Absolventský koncert Radany Belákové bude tento pátek v 19.00 hod. ve farním kostele.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 hod. na PD.

Tento týden bude pan kaplan chodit po nemocných. Mimořádně ve středu VK, Mirošov a Poteč a ve čtvrtek Lačnov.

Náš pan jáhen vás srdečně zve na svoje kněžské svěcení, které bude v sobotu 29. 6. v 9.30 hod. v katedrále v Olomouci a také na primiční mši svatou v neděli 30. 6. v 15.00 hod. v Lipníku nad Bečvou. Na primici pojede z farnosti autobus. Prosíme, přihlašujte se v sakristii. Pan jáhen prosí o modlitbu, v sobotu mu začínají duchovní cvičení.

Pořad bohoslužeb

Related posts