Ohlášky 26. 5. 2019

Dnes je sbírka na pomoc trpícím křesťanům na blízkém východě. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes v 15.00 hod. bude tradiční májová pobožnost na Dělanovci.

Ve čtvrtek je slavnost „Nanebevstoupení Páně“ – doporučený zasvěcený svátek, mše svaté budou dle rozpisu.

Májové pobožnosti jsou vždy po mši svaté v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek.

První svaté přijímání ve VK bude příští neděli při mši svaté v 10.30 hod. Prosíme ostatní pravidelné účastníky této mše svaté, aby nechali tentokrát prostor pro rodiny prvokomunikantů. Nácvik bude tuto sobotu ve 14.00 hod. Po nácviku půjdou děti k první svaté zpovědi.

Zveme srdečně všechny maminky, babičky na setkávání za účelem modliteb chval, díků, proseb a odevzdávání našich dětí do Boží náruče. Scházíme se pravidelně každou středu v 17.30 hod. nebo 19.30 hod. na kaplance, abychom se společně modlily. Milé maminky a babičky, jste srdečně zvány všechny, které byste se k nám chtěly přidat.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. ve farním kostele Pavel Votoupal z Horních Dubňan a Tereza Sucháčková z Lačnova a taktéž v 11.00 hod. v kostele v Lačnově Martin Struška z Drnovic a Markéta Pospíšilová z Lačnova.

Prosíme pletařky, aby upletené obvazy odevzdávaly do konce května buďto v zákristii nebo na faře.

Pořad bohoslužeb

Related posts