Ohlášky 19. 5. 2019

Při sbírce na církevní media se vybralo 75.400,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Příští neděli bude sbírka na pomoc trpícím křesťanům na blízkém východě.

Příští neděli pozor na změnu bohoslužeb na vesnicích: mše svatá ve Študlově bude v 9.00 hod. a v Lačnově v 10.30 hod. z důvodu prvního svatého přijímání.

Spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes v 16.00 hod. na PD.

Májové pobožnosti jsou vždy po mši svaté v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Tento pátek májová nebude, místo ní bude ve farním kostele po mši svaté adorace za děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a možnost přistoupit ke svátosti smíření pouze pro rodiče dětí. Děti z Lačnova půjdou ke zpovědi v sobotu 25. 5. po nácviku a děti z VK půjdou ke zpovědi v sobotu 1. 6. taktéž po nácviku.

První svaté přijímání v Lačnově bude příští neděli 26. 5. při mši svaté v 10.30 hod. Nácvik bude v sobotu 25. 5. ve 14.00 hod. v kostele v Lačnově. Ve VK bude první svaté přijímání za 14 dní v neděli 2. 6. při mši svaté v 10.30 hod. a nácvik bude v sobotu 1. 6. ve 14.00 hod.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod. v PD.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Mládežnická mše svatá bude již tento pátek 24. 5. ve 20.00 hod. Kněz je už domluvený, ale nikdo neví, kdo to bude.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. v kostele v Lačnově Břetislav Ocelík z Vrbětic a Magdalena Manová z Lačnova.

Příští sobotu bude ve Smolině pietní akt u památníku plukovníka Josefa Valčíka, který začne v 9.30 hod. mší svatou.

Příští neděli v 15.00 hod. bude tradiční májová pobožnost na Dělanovci.

Prosíme pletařky, aby upletené obvazy odevzdávaly do konce května buďto v zákristii nebo na faře.

Pořad bohoslužeb

Related posts