Ohlášky 12. 5. 2019

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili děkanátní pouti na Velehradě.

Dnes je sbírka na církevní media. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Májové pobožnosti jsou vždy po mši svaté v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Páteční adorace v květnu nebudou.

Dětská mše svatá bude tuto středu 15. 5. v 17.00 hod. ve farním kostele. Téma: Maria, naše milá maminka. Přede mší svatou v 15.30 hod. bude zkouška scholičky a v 16.45 hod. májová pobožnost. Úkol: Každá rodina, ať si připraví 1 přímluvu a děti, ať si vyrobí kytičku na špejli pro Pannu Marii.

Pohřeb Petra Bartoše z Lačnova bude ve středu v 15.00 hod. v kostele v Lačnově.

TI: ve středu bude mše svatá v 19.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 na PD.

Spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude příští neděli v 16.00 hod.

O prázdninách budou probíhat přífarní tábory. Od tohoto týdne můžete děti přihlašovat na Centru pro rodinu.

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem v Kroměříži, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník. Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska. Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019. Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz.

Pořad bohoslužeb

Related posts