Ohlášky 5. 5. 2019

Příští neděli bude sbírka na církevní media.

Májové pobožnosti budou bývat vždy po mši svaté v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Páteční adorace v květnu nebude.

Nedělní bohoslužba ve Valašských Příkazech bude dnes v 11.30 hod. při příležitosti výročí hasičského sboru.

Absolventský koncert Karin Vaculíkové bude dnes v 16.00 hod. ve farním kostele.

Pohřeb paní Františky Kovalčíkové z VK bude v pondělí ve 14.30 hod. ve farním kostele.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Srdečně vás zveme na otevřené modlitební setkání pro všechny generace. Téma: utrpení a Božího pohledu na něj. Součástí večera budou chvály, slovo, i možnost přímluvné modlitby. Hostem bude Michal Steiner, který je členem týmu vedoucích velkého katolického společenství Martindom Bratislava. Setkání se uskuteční tento pátek 10. 5. v 19.00 hod. ve farním kostele. Více info na nástěnce.

Pouť děkanátu na Velehrad bude tuto sobotu 11. 5. dopoledne. Program: 9.00 hod. modlitba růžence, 10.15 hod. mše svatá, 11.15 hod. adorace. Odjezd autobusu bude takto: Lačnov-křižovatka 7.00, Študlov-točna 7.15, V. Příkazy-zastávka 7.20, Poteč-zastávka 7.25, VK na náměstí 7.30, Křekov 7.35. (Pro VK je ještě několik volných míst). Ostatní prosíme, přijeďte auty v hojném počtu.

Sobotní tichá mše svatá v 7.00 bude, neruší se. 

Mše svatá na penzionu se přesouvá ze soboty na pátek v 10.00 hod.

Příští neděli proběhne slavnost manželství na mši svaté v 10.30 h. Zveme všechny manžele z farnosti k obnově manželských slibů. Přihlášené jubilejní páry se sejdou v 10.15 hod. před kostelem.

O prázdninách budou probíhat přífarní tábory. Od tohoto týdne můžete děti přihlašovat na Centru pro rodinu.

Tento týden bude pan kaplan chodit po nemocných. V pondělí VK, v úterý Mirošov a Poteč a ve čtvrtek Lačnov.

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník. Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska. Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019. Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz.

Dětská mše svatá bude ve středu 15. 5. v 17.00 hod. ve farním kostele.

Pořad bohoslužeb

Related posts