Ohlášky 28. 4. 2019

Při sbírce na Kněžský seminář se vybralo 96 850,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pietní bohoslužba na Vařákových pasekách bude dnes ve 14.00 hod.

Modlitba k Božímu milosrdenství bude dnes v 15.00 hod. ve farním kostele.

Kino Svět nás dnes zve v 19.30 hod. na film Modlitba.

Velká újezdská schola nás srdečně zve na svůj první benefiční koncert, který proběhne dnes v 16.00 hod. v Újezdě u Valašských Klobouk v místním kostele.

Ve středu v Poteči budeme slavit výročí posvěcení kaple při mši svaté v 17.30 hod.

Ministrantská schůzka ve čtvrtek nebude, protože kluci jedou tuto středu 1. 5. na Ministrantský den do Kněžského semináře v Olomouci. Pojede se společně autobusem, odjezd v 5.45 hod. z autobusového nádraží ve VK. Sraz bude v 5.35 hod. S sebou: sportovním oblečení, láhev s pitím, pláštěnku a kartičku zdravotní pojišťovny. Návrat okolo 18.00 hod.

V pátek je první pátek v měsíci – mše svatá bude také ráno v 7.00 hod. a po večerní mši svaté bude adorace s chválami.

V sobotu je první sobota v měsíci – mše svatá bude večer v 17.45 hod. s mariánským večeřadlem.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. Zdeněk Šebák ze Štítné a Žaneta Koutná z Vlachovic.

Nedělní bohoslužba ve Valašských Příkazech bude příští neděli v 11.30 hod. při příležitosti výročí hasičského sboru.

Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehrad, spojená s mezinárodní poutí „Europa Christi“, bude letos v sobotu 11. 5. netradičně už dopoledne. Odjezd bude kolem 7.30, jsme pozváni otcem arcibiskupem na velkou slavnost s východními biskupy. Přihlašujte se co nejdříve v zákristii kvůli objednání autobusů. VK: Zatím je přihlášeno pouze 12 farníků!! Prosíme o podporu – udělejte si čas a pojeďte se modlit za naše rodiny a nová povolání.

Slavnost manželství proběhne v neděli 12. 5. na hrubé mši svaté. Manželé, kteří mají letos kulaté výročí a chtějí se zúčastnit slavnostního průvodu, ať se přihlásí na Centru pro rodinu nebo zapisují v sakristii ve Val. Kloboukách do této středy 1. 5.

Prosíme lektory, aby se opět zapisovali do nového rozpisu na čtení v sakristii.

Uprostřed kostela naproti bočnímu vchodu je krabička, do které je možné dávat úmysly vašich modliteb. Celou krabici vezmou s sebou poutníci do Medžugorje, kde bude na tyto úmysly sloužena mše svatá.

Charita Valašské Klobouky děkuje všem, kdo se zapojili v letošní postní době do aktivity – Postní almužna. Díky ní budeme moci použít částku 40.150,- Kč na pomoc lidem především v našem regionu. Ještě jednou velké díky.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky