Ohlášky 21. 4. 2019

Dnes je sbírka na Kněžský seminář.

Toto úterý je adorační den ve Študlově. Nejsvětější svátost bude vystavena ve 14.00 hod. Zakončení bude společnou adorací v 18.30 hod. a mší svatou v 19.00 hod.

Pohřeb pana Antonína Pechance z VK bude v úterý ve 14.30 hod. ve farním kostele.

Klub seniorů Obzor bude v úterý v 16.00 hod.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. Ministrantský den pro naše ministranty proběhne letos ve středu 1. 5. v Kněžském semináři v Olomouci. Pojedeme společně autobusem. Bližší informace budou příští neděli.

Mládežnická mše svatá bude tento pátek výjimečně v 19.00 hod. ve farním kostele.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. Matěj Novák z VK a Magdalena Machalová z Poteče.

Pietní bohoslužba na Vařákových pasekách bude příští neděli ve 14.00 hod.

Kino Svět nás zve na příští neděli 28. 4. v 19.30 hod. na film Modlitba.

Velká újezdská schola nás srdečně zve na svůj první benefiční koncert, který proběhne příští neděli 28. 4. v 16.00 hod. v Újezdě u Valašských Klobouk v místním kostele.

Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehrad bude letos v sobotu 11. 5. netradičně už dopoledne. Odjezd bude kolem 7.30, jsme pozváni otcem arcibiskupem na velkou slavnost s východními biskupy. Přihlašujte se co nejdříve v zákristii kvůli objednání autobusů.

Slavnost manželství proběhne v neděli 12. 5. na hrubé mši svaté. Manželé, kteří mají letos kulaté výročí a chtějí se zúčastnit slavnostního průvodu, ať se přihlásí na Centru pro rodinu nebo zapisují v sakristii ve Val. Kloboukách do středy 1. 5.

Centrum pro rodinu zve na dovolenou rodin do Krkonoš v prvním červencovém týdnu. Ještě jsou volná místa. Kdo by měl zájem, ať se přihlásí tento týden. Pro vícečetné rodiny nabízíme slevu.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky