Ohlášky 14. 4. 2019

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 94.780,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Příští neděli bude sbírka na Kněžský seminář a bude žehnání pokrmů.

Spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes od 16.00 hod. na PD.

Ministrantská schůzka ve čtvrtek nebude. Nácvik na obřady bude v pátek a sobotu v 10.00 hod. ve farním kostele.

Kino Svět vás zve dnes v 19.30 hod. na historické drama Máří Magdaléna, vstupné 50,- Kč. Zároveň už dopředu jsme zváni na film s duchovní tematikou s názvem Modlitba na neděli 28. 4. v 19.30 hod.

Postní aktivita pro děti: Když si děti něco přes týden odřeknou, tak si mohou na kříž nalepit další srdíčko.

Společná modlitba ranních chval z breviáře bude v pátek a sobotu v 7.30 hod.

  • Zelený čtvrtek: Společná adorace – bdění s Kristem v Getsemanské zahradě, bude ve farním kostele ve 20.30 hod.
  • Velký pátek: den přísného postu. Půst od masa zavazuje od 14 let, půst újmy zavazuje od 18 do 60 let. Půst újmy nezavazuje diabetiky, těhotné a kojící ženy.
    • VK: Pobožnost křížové cesty začíná ve 14.30 hod., obřady v 15.00 hod. Přijďte už i na křížovou cestu! Úklid pro 1. skupinu z VK bude v pátek po obřadech – cca od 17.00 hod.
  • Bílá sobota: „Boží hrob“ bude otevřený k tiché modlitbě od 8.00 do 18.00 hod. Vigilie začíná ve 21.00 hod. Zkouška spojených schól na Velikonoční vigilii bude v sobotu v 18.30 hod. na pastoračním domě.

TI: Ve středu nebude mše svatá!

LA: Nácvik na velkopáteční obřady bude v pátek v 10.00 hod. v kostele.

Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehrad bude letos v sobotu 11. 5. netradičně už dopoledne. Odjezd bude kolem 7.30, jsme pozváni otcem arcibiskupem na velkou slavnost s východními biskupy. Přihlašujte se co nejdříve v zákristii kvůli objednání autobusů.

Slavnost manželství proběhne v neděli 12. 5. na hrubé mši svaté. Manželé, kteří mají letos kulaté výročí a chtějí se zúčastnit slavnostního průvodu, ať se přihlásí na Centru pro rodinu nebo zapisují v sakristii ve Val. Kloboukách do středy 1. 5.

Centrum pro rodinu zve na dovolenou rodin do Krkonoš v prvním červencovém týdnu. Ještě jsou volná místa. Kdo by měl zájem, ať se přihlásí tento týden. Pro vícečetné rodiny nabízíme slevu.

Vyšel farní zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Related posts