Ohlášky 31. 3. 2019

Před pondělní mší svatou se nebude výjimečně zpovídat. Mši svatou bude sloužit otec Stanislav Zatloukal z Francovy Lhoty.

Dětská mše svatá bude tuto středu 3. 4. v 17.00 hod. V 16.30 hod. bude křížová cesta pro děti. Od 15.30 hod. bude zkouška scholičky na kaplance. Srdečně zveme další děti do scholičky. Úkol pro děti: vezměte si sebou malý kamínek!

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Příprava na první svaté přijímání – přednáška pro rodiče bude tento čtvrtek v 19.00 hod. ve farním kostele ve VK.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 na PD.

Poslední možnost se přihlásit na postní duchovní obnovu do tohoto pondělí. Veškeré informace na plakátcích a na Facebooku.

Centrum pro rodinu chystá letní tábor pro děti od 2. do 6. třídy v polovině července. Více informací na plakátku a přihlášky jsou v sakristii.

Postní aktivita pro děti: Když si děti něco přes týden odřeknou, tak si mohou na kříž nalepit další srdíčko.

Zveme všechny mladé na Arcidiecézní setkání mládeže, které se uskuteční v Přerově v sobotu 13. 4. od 9.00 do 17.00. Čeká vás setkání mladých, chvály, divadlo, zajímaví řečníci či workshopy. Hlavnímu programu v sobotu bude předcházet i večerní předprogram v pátek, který povede Projekt ON z Valašských Klobouk. Naše mládež organizuje i společnou dopravu celého děkanátu vlakem. Přesné spoje na oba dny a další informace najdete na plakátku na vývěsce případně na Facebooku Animák. Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky