Ohlášky 24. 3. 2019

Přihlašování na duchovní obnovu s otcem Adamem v sobotu 6. 4. —ZDE—

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 91.520,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Křížová cesta pro rodiny s dětmi v přírodě bude dnes ve 14.30 hod. Sraz u viaduktu pod nádražím směrem k rybníkům. Cesta je vhodná i pro děti v kočárcích. Loni to bylo velmi pěkné, takže jste zváni i letos.

Pohřeb paní Anny Dořákové z VK bude v pondělí ve 14.30 hod. ve farním kostele a pohřeb paní Ludmily Mlýnkové z VK bude v pátek ve 14.30 hod. taktéž ve farním kostele.

V pondělí je Slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté budou v Kloboukách ráno v 7.00 hod. a večer v 17.45 hod.

Klub seniorů OBZOR bude v úterý v 16.00 hod. v PD.

Biblické tance budou tuto středu v 18.00 hod. v suterénu Pastoračního domu.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. Prosíme všechny ministranty o účast. Budeme se domlouvat ohledně křížové cesty, která bude v pátek v 17.00 hod. a kterou vedou ministranti.

Tento pátek 29. 3. bude mládežnická mše svatá ve 20.00 hod. ve farním kostele. Více informací na plakátcích.

Zveme na křížovou cestu na Dělanovec, která bude tuto sobotu 30. 3. Sraz ve 13.00 hod. před kaplí v Poteči. Kdo se z nějakého důvodu nemůže křížové cesty zúčastnit, může napsat svůj úmysl a vhodit do košíčku v kapli v Poteči. Úmysly potom společně poneseme v modlitbách.

Centrum pro rodinu chystá letní tábor pro děti od 2. do 6. třídy v polovině července. Více informací na plakátku a přihlášky jsou v sakristii.

Stále je možné se přihlašovat na postní duchovní obnova s otcem Adamem Ruckim, která bude v sobotu 6. dubna v KD Klobučan. Viz výše.

Připomínáme postní aktivitu pro děti. Za splněné úkoly si děti mohou na kříž nalepovat srdíčka.

Příští víkend se mění čas. Nezapomeňte si ze soboty na neděli přenastavit hodiny. Budeme spát o hodinu méně.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky