Ohlášky 10. 3. 2019

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Křížové cesty: jsou v pondělí a v pátek, začátek v 17.00 hod., k vedení křížové cesty se zapisujte v zákristii. V Poteči bude křížová cesta ve středu také od 17.00 hod.

Dětská mše svatá bude tuto středu 13. 3. v 17.00 hod. V 16.30 hod. bude křížová cesta pro děti. Od 15.30 hod. bude zkouška scholičky na kaplance. Od příští neděle budeme mít postní aktivitu pro děti. Vždy, když se nám podaří si něco přes týden odříct, tak si každou neděli můžete nalepit na kříž srdíčko. Každý týden bude jiná barva. Budeme rádi když nám pomůžete ozdobit kříž pro Pána Ježíše.

Biblické tance budou tuto středu v 18.00 hod. v sále Pastoračního centra.

Dědiny: Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod., pátek Lačnov též v 16.00 hod. Mše svatá v Poteči zůstává jako obvykle ve středu v 17.30.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

V pátek se bude ve farním kostele zpovídat až od 17.00 hod.

V sobotu 6. dubna bude postní duchovní obnova s otcem Adamem Ruckim v KD Klobučan. Kapacita je omezena, proto se přihlašujte, co nejdříve. Přihlašování na faraklobouky.cz nebo na Facebooku nebo papírově v sakristii. Hlídání dětí zajištěno. Více informací na plakátcích.

Mládež naší farnosti připravuje víkend pro mládež na 2. stupni ZŠ v termínu 15. – 17. 3. v Bratřejově. Tentokrát na téma: „Spusťte sítě“. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii, přihlásit se může i ten, kdo nenavštěvuje spolčo.

Pořad bohoslužeb

Related posts