Ohlášky 3. 3. 2019

Přihlašování na duchovní obnovu s otcem Adamem v sobotu 6. 4. —ZDE—

Ve sbírce na Svatopeterský haléř se vybralo 90 177,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Popeleční středa: mše svaté budou VK 7.00 a 17.45, Tichov 16.00, Študlov 16.00, Lačnov 17.30 a Poteč 19.00. Popeleční středa je den přísného postu, půst od masa od 14 let a půst újmy (krom nemocných) od 18 do 60 let věku. Půst újmy znamená, že se pouze jednou za den smíme najíst do sytosti.

Křížové cesty: budou v pondělí a v pátek, začátek v 17.00 hod., k vedení křížové cesty se zapisujte v zákristii.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 na PD.

V sobotu 6. dubna bude postní duchovní obnova s otcem Adamem Ruckim v KD Klobučan. Kapacita je omezena, proto se přihlašujte, co nejdříve. Přihlašování viz výše nebo papírově v sakristii. Hlídání dětí zajištěno. Více informací na plakátcích.

Farnost Nedašov nás zve na duchovní obnovu pro snoubence a manžele, která se uskuteční tuto sobotu 9. 3. od 9.00 hod. v kostele v Nedašově. Více informací na plakátku na vývěsce.

Mládež naší farnosti připravuje víkend pro mládež na 2. stupni ZŠ v termínu 15. – 17. 3. v Bratřejově. Tentokrát na téma: „Spusťte sítě“. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii, přihlásit se může i ten, kdo nenavštěvuje spolčo.

Tento týden bude pan kaplan chodit po nemocných. V pondělí VK, ve středu Mirošov a Poteč a ve čtvrtek Lačnov.

Vyšel farní zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Related posts