Ohlášky 17. 2. 2019

Spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes od 16.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Mládežnická mše svatá bude tento pátek ve 20.00 hod.

Příští neděli bude sbírka – „Svatopeterský haléř“

Ohláška pro řidiče: Byli jsme upozorněni na nevhodné parkování kolem kostela v době bohoslužeb. Je nepřípustné, aby se okolo kostela parkovalo tak, že neprojede ani osobní auto. Je potřeba, aby vždy zůstal volný průjezd i pro širší vozidla záchranné nebo hasičské služby. Prosíme proto, abyste v co největší míře parkovali na náměstí, v neděli je tam volno a bez poplatku.

V sobotu 6. dubna bude postní duchovní obnova s otcem Adamem Ruckím. Přihlašování na tuto duchovní obnovu bude zahájeno v březnu.

Pořad bohoslužeb

Related posts