Ohlášky 10. 2. 2019

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo  76 870,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Koncert Adorare bude dnes v 15.00 hod. v KD Klobučan. Při tomto koncertu se bude žehnat nové CD.

Dnes v 16.00 mělo být také spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ, ale nebude, bude až příští neděli v 16.00.

Udělování svátosti pomazání nemocných bude dnes v předvečer památky Panny Marie Lurdské při večerní mši svaté v 18.10 hod.

Pohřeb pana Petra Rohana ze Študlova bude v pondělí ve 14:30 ve farním kostele.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

V pátek se bude ve farním kostele zpovídat až od 17.00 hod.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově tuto sobotu 16. 2. Vstupenky se prodávají ve farní kavárně a na Centru pro rodinu (ve Študlově v sakristii).

Animátoři děkanátu zvou mladé na akci Na kafe s… Tato akce se uskuteční tuto sobotu 16. 2., začátek bude ve 14.00 v salonku ve Slopném. Další informace a hlavně informace o hostovi najdete na vývěsce.

Dědiny: Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též v 16.00 hod.

Pan farář nebude od pondělí do soboty k dispozici. Bude tedy marné ho hledat a mu volat.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky