Ohlášky 3. 2. 2019

Dětská mše svatá bude tuto středu v 17.00 hod. ve farním kostele. Na tuto mši svatou je úkol pro celou rodinu: Otiskněte si, nebo si obkreslete na jeden papír dlaň každého člena rodiny od největšího po nejmenší tak, aby se dlaně překrývaly. Aby byla jedna na druhé. Dlaně si vybarvěte a napište na ně svoje jména. Toto vystřihněte a přineste s sebou. Přede mší svatou tyto dlaně umístíme před oltář.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 na PD.

Mše svatá na penzionu bude v sobotu v 10.00 hod.

Koncert Adorare bude příští neděli v 15.00 hod. v KD Klobučan. Při tomto koncertu se bude žehnat nové CD.

Kurz Manželské večery začne v pondělí 11. 2. Je možné se přihlásit na první večer a pak se rozhodnout, zda pokračovat v kurzu dál. Přihlášky na Centrum pro rodinu.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově 16. 2. Vstupenky se prodávají ve farní kavárně a na Centru pro rodinu (ve Študlově v sakristii).

Animátoři děkanátu zvou mladé na akci Na kafe s… Tato akce se uskuteční v sobotu 16. 2., začátek bude ve 14.00 v salonku ve Slopném. Další informace a hlavně informace o hostovi najdete na vývěsce.

Udělování svátosti pomazání nemocných bude v předvečer památky Panny Marie Lurdské příští neděli 10. 2. při večerní mši svaté v 18.10 hod.

Pohřeb pana Františka Tichého z Lačnova bude v pátek ve 14:30 ve farním kostele.

Jelikož pan farář z Vlachovic je vážně nemocný, musíme tam vypomáhat. Proto se v pondělí nebude přede mší svatou zpovídat.

Vyšel farní zpravodaj.

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb

Related posts