Ohlášky 20. 1. 2019

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 72 670,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod

Ještě tento týden je možné přihlásit se na hromniční pouť matek do Šternberka na sobotu 2. února. Cena za autobus je 250 Kč/os. Přihlašování: VK v sakristii. Vesnice na Centru pro rodinu u paní Vaňkové!! Tel. 732 127 091

Kurz Manželské večery začne 11. února. Je možné se přihlásit na první večer a pak se rozhodnout, zda pokračovat v kurzu dál. Přihlášky na Centrum pro rodinu.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově 16. února. Vstupenky se prodávají ve farní kavárně a na Centru pro rodinu. (ve Študlově – příští týden v sakristii)

Charita Valašské Klobouky děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek a také všem, kteří koledníky přijali ve svých domovech. Přehled o výsledcích koledování najdete na webových stránkách Charity Valašské Klobouky a také můžete sledovat další zajímavosti na stránkách Tříkrálové sbírky. Děkujeme za Vaši přízeň i v letošním roce. Celkem se během tříkrálové sbírky podařilo vybrat Charitě Valašské Klobouky 527 511,- Kč, z toho v naší farnosti 284 928,- Kč.

Pořad bohoslužeb

Related posts