Ohlášky 13. 1. 2019

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí v 11:00 hodin bude pohřeb pana Kenny Ovesného, rodáka z Lipiny, bydlištěm v Kalifornii, v USA.

V pátek v 14:30 hodin ve Študlově bude pohřeb paní Marie Krškové ze Študlova.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes v 16.00 hod.

Hromniční pouť matek do Šterberka bude v sobotu 2. 2. Autobusy pojedou jako obvykle, cena za autobus je 250,- Kč/os. Přihlašování: VK v sakristii, vesnice na Centru pro rodinu u paní Vaňkové, tel. 732 127 091.

Kurz Manželské večery začne 11. 2. Hlaste se na Centru pro rodinu.

Valentýnský ples v rámci Národního týdne manželství bude ve Študlově 16. února. Vstupenky se budou prodávat od příští neděle ve farní kavárně a na Centru pro rodinu.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod. na PD.

Pořad bohoslužeb

Related posts