Ohlášky 6. 1. 2019

Včera proběhl již 20. křesťanský ples. Děkujeme všem, kteří se na jeho organizaci jakýmkoliv způsobem podíleli. Děkujeme všem sponzorům.

Novoroční koncert našich místních umělců se uskuteční dnes v 16.00 hod. ve farním kostele.

Koncert Adorare a žehnání nového CD je přesunutý z dnešního dne na neděli 10. 2.

Tento týden bude pan kaplan chodit po nemocných: pondělí VK, středa Mir a Po, čtvrtek La.

Pohřeb paní Ludmily Šomanové z VK bude ve středu ve 14.30 hod. ve farním kostele a pohřeb pana Ovesného z Lipiny, zemřelého v USA, bude v sobotu v 10.00 hod.

Dětská mše svatá bude tuto středu v 17.00 hod. 15 minut přede mší zveme na zpívání koled.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. Prosíme všechny ministranty o účast. Bude se řešit ministrantské oblečení.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 hod.

Mše svatá v penzionu bude v sobotu v 10.00 hod.

Příští neděli bude sloužit dopolední mše svaté ve VK novokněz otec Jiří Šůstek, rodák z Pozlovic. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání, při kterém bude možné novoknězi přispět do košíčku. 

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude příští neděli 13. 1. v 16.00 hod.

Hromniční pouť matek do Šterberka bude v sobotu 2. 2. Autobusy pojedou jako obvykle, cena za autobus je 250,- Kč/os. Přihlašování: VK v sakristii, vesnice na Centru pro rodinu u paní Vaňkové, tel. 732 127 091.

Kurz Manželské večery začne 11. 2. Hlaste se na Centru pro rodinu.

Příští neděli 13. 1. bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Vyšel farní zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Related posts