Ohlášky 16. 12. 2018

Na faře zapisujeme mše svaté na příští rok.

Ministrantská schůzka tento čtvrtek už nebude. Další schůzka bude 3. 1. 2019

Prosíme lektory, aby se v sakristii zapisovali na čtení Božího slova.

Prosíme ministranty, aby si vzali domů ministrantské oblečení k vyprání, ať nám na vánoční svátky září jako andělé nad Betlémem 🙂

VK: Na advent je pro děti připravena Adventní cestička k Bohu formou omalovánky, kterou si děti můžou vzít po mši sv. zároveň s kartičkou a doma si ji s rodiči procházet. Každou sobotu v 6.00 hod. ráno budou rorátní mše sv. Přineste si lampičky.

LA: Připomínáme vzadu v kostele Betlémskou krajinu, na kterou si děti mohou po každé mši sv.dolepovat obrázky podle splněného úkolu. V sobotu jsou roráty v 6.00,po ní snídaně. Nezapomeňte si vzít lampičku.

TI: Mše svatá ve středu v 17.00 hod.

Dnešním dnem začíná oficiálně zpovědní maraton. Rozpis zpovídání je na vývěskách, webu a facebooku farnosti.

VK: V sobotu je zpovědní den: dopoledne se bude zpovídat od 9.00 hod. do 12.00 hod. a odpoledne od 13.30 hod. do 17.00 hod. Úklid kostela na svátky by probíhal po ukončení zpovídání od 17.30 hod.

Příprava betléma – s ohledem na sobotní zpovědní den budeme vánoční výzdobu realizovat takto: ve středu od 14.00 hod. připravíme a přeneseme do kostela vánoční stromky, případně další věci a v pondělí na štědrý den od 8.00 hod.proběhne v kostele vlastní zdobení. Přijďte, prosím, kdo můžete pomoci.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky