Ohlášky 9. 12. 2018

Na faře zapisujeme mše svaté na příští rok.

Dnes v 15.00 hod. bude ve farním kostele benefiční koncert žáků ZUŠ.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes v 16.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Příprava na biřmování bude tento pátek v 19.00 hod.

V tomto týdnu budou 3 pohřby. Všechny ve 14.30 hod. Ve středu pan Radek Červenka z Poteče, ve čtvrtek pan Štefan Pajer z VK a v pátek pan Josef Bělaška z Tichova.

Prosíme lektory, aby se v sakristii zapisovali na čtení Božího slova.

Tento týden bude pan kaplan chodit po nemocných. V pondělí VK, ve středu Mirošov a Poteč a ve čtvrtek Lačnov.

VK: Na advent je pro děti připravena Adventní cestička k Bohu formou omalovánky, kterou si děti můžou vzít po mši sv. zároveň s kartičkou a doma si ji s rodiči procházet. Každou sobotu v 6.00 hod. ráno budou rorátní mše sv. Přineste si lampičky. Po mši zveme na snídani na pastoračním domě. Vzadu v kostele si mohou vzít papírové hvězdičky ty děti, které půjdou v sobotu na roráty. Po splnění úkolu, který je modlitba u adventního věnce, si hvězdičku mohou vybarvit a donést s sebou na sobotní roráty, aby se hvězdička mohla nalepit do betléma před oltářem.

LA: Na advent je pro děti připravena vzadu v kostele Betlémská krajina. Děti na ni mohou pokaždé mši sv. dolepovat obrázky podle splněného úkolu. V sobotu po rorátech bude pro děti připravena (jižtradičně) snídaně. Děti, nezapomeňte si vzít na tuto mši lampičku.

TI: Mše svatá bude ve středu v 17.00 hod.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky