Ohlášky 2. 12. 2018

Minulou neděli se při sbírce na pastorační dům vybralo 74 320,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zapisujeme mše svaté na příští rok, přijďte co nejdříve hlavně vy, kteří chcete mši svatou v lednu a v únoru.

Na první pátek nebude mše svatá v 7.00 hod. jako obvykle, ale rorátní už v 6.00 hod.

V sobotu je Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté budou ve farním kostele ráno v 6.00 hod. a večer v 17.45 hod. Také bude mše svatá na penzionu v 10.00 hod.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude příští neděli v 16.00 hod.

Příští neděli v 15.00 hod. bude ve farním kostele benefiční koncert žáků ZUŠ.

Dědiny: Mše svaté v 18.00 hod. čtvrtek Študlov, pátek Lačnov.

Prosíme lektory, aby se v sakristii zapisovali na čtení Božího slova.

Vyšel farní zpravodaj.

Klobouky

Na advent je pro děti připravena Adventní cestička k Bohu formou omalovánky, kterou si děti můžou vzít po mši sv. zároveň s kartičkou a doma si ji s rodiči procházet.

Pro děti, které se zúčastní rorátních mší svatých, bude připravena Betlémská krajina v kostele. Více se dozvíte ve středu na Mikulášské mši svaté.

Ve středu 5. 12. bude Mikulášská mše pro děti sv. v 17.00 hod. Začínáme průvodem. Přineste si lampičky a 1 kus ovoce nebo oříšek do obětního průvodu jako dárek pro Mikuláše.

Každou sobotu v 6.00 hod. ráno budou rorátní mše sv. Zveme tímto i všechny děti, pro které bude po mši sv. připravena snídaně na pastoračním domě. Přineste si lampičky.

Lačnov

Na advent je pro děti připravena vzadu v kostele Betlémská krajina. Děti na ni mohou pokaždé mši sv. dolepovat obrázky podle splněného úkolu.

V sobotu po rorátech bude pro děti připravena (již tradičně) snídaně. Děti, nezapomeňte si vzít na tuto mši lampičku.

Pořad bohoslužeb

Zpovídání před Vánocemi 2018 pdf

Související příspěvky