Ohlášky 25. 11. 2018

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna. Po mší svatých v 8.45 hod. a 10.30 hod. se tam budou prodávat knížky pro děti.

Dědiny: Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též v 16.00 hod.

Tvoření adventních věnců bude ve středu v 17 hodin v Pastoračním domě. Přineste si základní materiál: korpus, svíčky, nůžky, kdo může zelené větvičky, popř. ozdoby.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

V pátek se bude ve farním kostele zpovídat až od 17.00 hod.

Koncert duchovní hudby v podání našich místních umělců bude dnes v 16.00 hod. ve farním kostele. Výtěžek z tohoto koncertu bude věnován na potřeby onkologického centra „MammaHELP“ ve Zlíně. (Toto centrum pomáhá ženám nemocným rakovinou.)

Děkujeme všem farníkům, kteří napekli perníčky pro děti.

Zveme na mládežnickou mši svatou, která bude tento pátek 30. 11. ve 20.00 hod. v kostele v Lačnově. Hlavním hostem bude P. Petr Bulvas.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11.00 hod. v kostele ve Študlově David Dorňák a Lenka Válková, oba z Klobouk.

Mládež děkanátu zve na akci „Na kafe s“, která se uskuteční tuto sobotu 1. 12. od 15.00 hod. ve Štítné v sále místní školy. Více informací na facebooku nebo na www.animak.cz.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na den otevřených dveří, který se koná tuto sobotu 1. 12. Více informací na www.agkm.cz.

Od pondělí začínáme zapisovat na faře intence mší svatých na celý příští rok. Na vesnicích po mši svaté v sakristii.

Příští neděli budeme žehnat adventní věnce.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky