Ohlášky 18. 11. 2018

Dědiny: Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též v 16.00 hod.

Setkání seniorů Obzor bude v úterý v 15.00 hod.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

V pátek se bude ve farním kostele zpovídat až od 17.00 hod.

Tento pátek po mši svaté ve farním kostele bude adorace s chválami.

Koncert duchovní hudby v podání našich místních umělců bude příští neděli 25. 11. v 16.00 hod. ve farním kostele.

V rámci mikulášské nadílky moc prosíme farníky o napečení perníčků pro děti. Perníčky doneste nejpozději do tohoto pátku 23. 11. na faru. Děkujeme.

Zveme na mládežnickou mši svatou, která bude za 14 dní v pátek 30. 11. ve 20.00 hod. výjimečně v kostele v Lačnově. Hlavním hostem bude P. Petr Bulvas.

Mládež děkanátu zve na akci „Na kafe s“, která se uskuteční v sobotu 1. prosince od 15.00 ve Štítné v sále místní školy. Více informací na facebooku nebo na www.animak.cz.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 1. prosince. Více informací na www.agkm.cz.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu pastoračního domu.

Pořad bohoslužeb

Related posts