Ohlášky 11. 11. 2018

Minulou neděli se při sbírce na charitu vybralo 73 850,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude dnes v 16.00 hod. na pastoračním domě. Srdečně zveme. Může přijít i ten, kdo nebyl na úvodní víkendovce v Rajnochovicích. Prosíme, přijďte! Bude to stát za to!

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Víkendovka pro biřmovance se uskuteční tento víkend. Autobus odjíždí v pátek v 18.00 hod. od kostela. Cena za víkend je 500,- Kč a bude se vybírat v autobuse.

Změna pořadu bohoslužeb v tomto týdnu: čtvrtek Študlov 16.00 hod. a pátek Lačnov též 16.00 hod.

Ve středu se v Poteči bude zpovídat až po mši svaté a v pátek se bude zpovídat až od 17.00 hod.

Koncert duchovní hudby v podání našich místních umělců bude za 14 dní v neděli 25. 11. v 16.00 hod. ve farním kostele.

Upozorňujeme úklidové skupiny, aby si na nástěnce ověřily termíny do konce roku. Protože v rozpisu vypadla jedna skupina neznámo proč, po opravě došlo k posunutí o týden. Žádná skupina za to nemůže, to náš dědeček počítač. Právě v tyto dny dostává omlazující kůru. Děkujeme za pochopení.

Pan farář bude tento týden na duchovních cvičeních, proto prosí, abyste mu nevolali a obraceli se ve všem na pana kaplana nebo pana jáhna. Také prosí o modlitbu.

Pořad bohoslužeb

 

Related posts