Ohlášky 4. 11. 2018

Dnes je sbírka na charitu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes ve 14.00 hod. bude ve farním kostele v Kloboukách a v Lačnově dušičková pobožnost, po ní bude následovat průvod na hřbitov. V Poteči bude dušičkový průvod tuto středu 7. 11. po mši svaté.

Do této středy 8. 11. je možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění těchto obvyklých podmínek: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a navštívit hřbitov a pomodlit se třeba jen v duchu za zemřelé.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek v 16.00 hod.

Velké spolčo pro děti na 2. stupni ZŠ bude příští neděli 11. 11. v 16.00 hod. na pastoračním domě.

Víkendovka pro biřmovance se uskuteční v termínu 16. – 18. 11. na Arše v Rajnochovicích. Tam pojedeme společně autobusem – odjezd v pátek 16. 11. v 18.00 hod. od kostela, zpět si řeší každý cestu sám. Cena za víkend je 500,- Kč. Farnost hradí pouze cestu autobusem tam. Víkendovka je pro všechny povinná. Je nutné se přihlásit na stránkách mladez.ado.cz/www/event/register. Bližší informace dostanete e-mailem.  Kdo se víkendovky z velmi vážného důvodu nemůže zúčastnit, ať si u pana kaplana vyžádá náhradní termín s jinou skupinou.

Změna pořadu bohoslužeb v Lačnově v týdnu: tento pátek 9. 11. a příští pátek 16. 11. bude mše svatá výjimečně již v 16.00 hod.

Změna v návštěvě nemocných v Lačnově: Pan kaplan nebude chodit po nemocných tento čtvrtek, jak ohlašoval, ale až ten další – tj. 15. 11.

Návštěva nemocných bude probíhat v pondělí ve VK a ve středu v Poteči.

Evangelizační večer pro mladé GODZONE bude v pátek 16. 11. v Bratislavě. V rámci večera vystoupí slovenské chválové kapely, můžete se těšit na svědectví a další program. Z děkanátu pojede autobus. Přihlašovací formulář je na stránkách www.animak.cz

Vyšel farní zpravodaj.

Informace z Centra pro rodinu:

Přednáška pro manžele o komunikaci bude tuto středu 7. 11. v 17.00 hod., z tohoto důvodu nebudou biblické tance. Na přednášku se můžete ještě přihlásit, jsou ještě volná místa.

Prodej hezkých knih, zvláště pro malé děti bude tento čtvrtek 8. 11. v 9.00 hod. na pastoračním domě. Knihy jsou vázané, v celobarevném provedení, vhodné jako dárek.

Zveme rodiče s dětmi na HUDEBNÍČEK, což je hudebně metodický workshop stejnojmenného cédéčka a zpěvníčku, který se uskuteční tento pátek 9. 11. v 15.00 hod. Přijedou ho představit sami tvůrci tohoto programu.

Všechny informace najdete na vývěskách a na stránkách Centra pro rodinu.

Pořad bohoslužeb

Related posts