Ohlášky 28. 10. 2018

Minulou neděli se při sbírce na misie vybralo 101 260,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Příští neděli bude sbírka na charitu.

V Tichově nebude ve středu mše svatá .

Dětská mše svatá bude výjimečně tuto středu 31. 10. v 17.00 hod. V 16.30 zveme děti a rodiče na modlitbu růžence.

Ve čtvrtek je Slavnost Všech svatých, „doporučený zasvěcený svátek“, mše svaté budou v Tichově a Študlově v 16.00 hod., ve Valašských Kloboukách v 17.45 hod. a v Lačnově v 18.00 hod.

V pátek je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše svaté budou stejně jako ve čtvrtek v Tichově a Študlově v 16.00 hod., ve Valašských Kloboukách v 17.45 hod. a v Lačnově v 18.00 hod., po mši svaté ve Val. Kloboukách bude světelný průvod na hřbitov.

Příští neděli ve 14.00 hod. bude ve farním kostele v Kloboukách a v Lačnově dušičková pobožnost, po ní bude následovat průvod na hřbitov. V Poteči bude dušičkový průvod ve středu 7. 11. po mši svaté.

Do 8. 11. je možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění těchto obvyklých podmínek: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a navštívit hřbitov a pomodlit se třeba jen v duchu za zemřelé.

Ministrantská schůzka tento čtvrtek nebude. Ministranti, ať přijdou na mši svatou do svého kostela oslavit slavnost Všech svatých. Pro ministranty se koná přespání na pastoračním domě dnes v neděli od 19.00 hod. do pondělí do 12.00 hod. Na oběd by ministranti měli být doma. Na akci se nemusíte hlásit, s sebou: spacák, teplé oblečení, dále dle uvážení.

Malé spolčo pro děti na 1. stupni ZŠ bude v pátek od 16.00 hod.

Centrum pro rodinu Vás zve na přednášku manželů Smékalových, která bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hod. na pastoračním domě. Téma: komunikace. Cena: 100,- Kč pro manželský pár. Přihlašujte se na Centrum pro rodinu do tohoto čtvrtku.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 3. 11. v 11.00 hod. v kostele ve Študlově Miroslav Fojtík z Nedašovy Lhoty a Alžběta Chovancová ze Študlova, ve 12.00 hod. ve farním kostele Lubomír Soja a Pavla Hořáková, oba ze Štítné.

Pohřeb paní Ivy Švachové bude v sobotu ve 14.00 hod. ve farním kostele.

Prosíme farníky, kteří by byli ochotní při kterékoliv mši svaté číst Boží slovo, aby se přede mší svatou včas přihlásili v sakristii.

Pořad bohoslužeb

Related posts