Ohlášky 21. 10. 2018

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Dnešní sbírka je na misie.

ZUŠ Valašské Klobouky vás srdečně zvou na pásmo hudby, slova a videoprojekce pod názvem „Housle a housloví jubilanti“, do farního kostela dnes v 15.00 hod.

Biblické tance budou tuto středu v 18.00 hod. na pastoračním domě.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě.

Zkouška sboru na vánoce bude ve čtvrtek v 18:30 hod. na pastoračním domě.

Zveme všechny holky a kluky od 1. do 5. třídy do malého spolča, které bude probíhat každý pátek od 16.00 do 17.30 hod.

Mládežnická mše svatá bude tento pátek ve 20.00 ve farním kostele. Hlavní host: otec Karel Hořák. Téma: Svátost smíření. Srdečně zveme.

Mládež děkanátu zve na akci Go extreme, která se uskuteční tento pátek v Pozlovicích. Začátek v 19.00 v kostele. Více informací na webu www.animak.cz nebo na plakátcích.

Centrum pro rodinu Vás zve na přednášku manželů Smékalových, která bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hod. na pastoračním domě. Téma: komunikace. Cena: 100,- Kč pro manželský pár. Přihlašujte se na Centrum pro rodinu do čtvrtku1. listopadu.

Od tohoto čtvrtku 25. 10. do 8. 11. bude možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění těchto obvyklých podmínek: sv. zpověď v tomto období, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a navštívit hřbitov a pomodlit se třeba jen v duchu za zemřelé.

Příští neděli jsou hody v Tichově a ve Smolině. Pozor na změnu bohoslužeb na vesnicích. Ve Študlově bude mše svatá v 7.30 hod. a v Tichově v 10.30 hod.

Pořad bohoslužeb

 

Related posts