Ohlášky 14. 10. 2018

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Dnes ve 14.00 hod. je v Mirošově hodová mše svatá.

Příští neděle je misijní a bude sbírka na misie.

ZUŠ Valašské Klobouky vás srdečně zvou na pásmo hudby, slova a videoprojekce pod názvem „Housle a housloví jubilanti“, do farního kostela příští neděli 21. 10. v 15.00 hod.

Ministrantská schůzka bude ve čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě. Začne téma: „Mise cti“ o životě vojenského kaplana otce Emila Kapauna. Více informací na schůzce nebo u pana kaplana. Zveme i všechny kluky, kteří nechodí ministrovat.

Zveme všechny holky a kluky od 1. do 5. třídy do malého spolča, které bude probíhat každý pátek od 16.00 do 17.30 hod. Na děti čekají hry, zábava, biblická témátka a spousta nových kamarádů. Více informací na plakátku.

Příprava na biřmování začíná prvním setkáním tento pátek v 19.00 hod. na pastoračním domě.

Mládežnická mše svatá bude v pátek 26. 10. ve 20.00 ve farním kostele. Hlavní host otec Karel Hořák. Téma: Svátost smíření. Srdečně zveme.

Mládež děkanátu zve na akci Go extreme, která se uskuteční v pátek 26. 10. v Pozlovicích. Začátek v 19.00 v kostele. Více informací na webu www.animak.cz nebo na plakátcích.

Centrum pro rodinu Vás zve na přednášku manželů Smékalových, která bude ve středu 7. listopadu v 17.00 hod. na pastoračním domě. Téma: komunikace. Cena: 100,- Kč pro manželský pár. Přihlašujte se na Centrum pro rodinu do čtvrtku1. listopadu.

Pořad bohoslužeb

Related posts