Ohlášky 7. 10. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 70.360,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne ve 14.00 hod. bude hodová mše svatá v Lipině.

Pohřeb pana Jaroslava Many ze Smoliny bude ve čtvrtek ve 14.30 hod. ve farním kostele.

Ministrantské schůzky budou bývat každý čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě. Srdečně zveme.

Vzadu v kostele je popsaná krabice, do níž můžete vkládat odpovědi na dětskou soutěž, která probíhá v našem farním zpravodaji. Také tam můžete vhazovat i příspěvky týkající se farního zpravodaje.

Biblické tance budou ve středu v 18.00 hod. na pastoračním domě.

Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodiny bude tento čtvrtek 11. října v 17.00 hod. na pastoračním domě. Je možné se ještě přihlásit na Centru pro rodinu.

Mše svatá v penzionu bude v sobotu v 10.00 hod.

Návštěva nemocných bude probíhat tento týden. Výjimkou je pondělí, kdy bude pan kaplan chodit až odpoledne.

Příští neděli budou hody v Mirošově (sv. Voršily), mše svatá bude ve 14.00 hod.

Vyšel farní zpravodaj.

Dnes je poslední možnost se přihlásit na víkendovku pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích, která proběhne příští víkend 12. – 14. října.

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky