Ohlášky 30. 9. 2018

Dnes je sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

První ministrantská schůzka bude tento čtvrtek v 16.00 hod. na pastoračním domě.

Příští neděli budou hody v Lipině (sv. Dionýsia), mše svatá ve 14.00 hodin.

Vzadu v kostele je popsaná krabice, do níž můžete vkládat odpovědi na dětskou soutěž, která probíhá v našem farním zpravodaji. Také tam můžete vhazovat i příspěvky týkající se farního zpravodaje.

CPR nabízí pro manžele, snoubence i jednotlivce kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodiny. První přednáška bude ve čtvrtek 11. října v 17 hodin v Pastoračním domě. Kurz bude pokračovat podle zájmu dalšími třemi setkáními. Je potřeba se přihlásit na Centru pro rodinu.

DNES je poslední možnost se přihlásit na přípravu na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii.

Nadační fond Credo pořádá tuto sobotu 6. 10. konferenci o modlitbě chval a službě v kulturním domě Klobučan ve Valašských Kloboukách. Program je rozdělen na dvě části. Dnes je poslední možnost se přihlásit na dopolední přednášky a workshopy. Od 17.00 hod. začíná mší svatou v KD Klobučan večerní program, který je přístupný všem bez přihlášení. Více informací o programu a možnost přihlášení na www.credonf.cz.

Dětská mše svatá bude tuto středu v 17.00 hod. Prosíme, připravte si na tuto mši svatou vlastnoručně vyrobený desátek růžence z čehokoliv. Jeden desátek za rodinu. V 16.30 zveme děti a rodiče na modlitbu růžence.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. 10. v Bratřejově pro chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend. Informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Přihlašovat se můžete do příští neděle. Více informací na plakátku a u pana kaplana.

Prosíme lektory, aby se zapisovali na službu čtení Božího slova.

Tuto středu 3. října, proběhne na Pastoračním domě tvoření podzimních dekorací z vřesu.  Na akci je třeba se přihlásit, informace na plakátech a na webu centra pro rodinu.

Po mši sv. bude otevřena farní kavárna.

Vesnice: Pozor na změnu bohoslužeb! Tichov středa 16.00 hod. (!), Študlov čtvrtek 18.00 hod., Lačnov pátek 18.00 hod.

Pořad bohoslužeb

Related posts