Ohlášky 16. 9. 2018

Proto, aby farní kavárna mohla po prázdninách zase začít fungovat, je potřeba zapsat se na službu obsluhy.

Nadační fond Credo pořádá v sobotu 6. 10. konferenci o modlitbě chval a službě. Přihlašování na www.credonf.cz. Více informací na plakátcích.

Velehrad – Tuto sobotu 22. září nás zve otec arcibiskup na pouť „za obnovu rodin a duchovní povolání“ na Velehradě. V autobusu máme ještě … volných míst, přihlašujte se co nejdříve v zákristii klobouckého kostela nebo na faře. Autobus bude odjíždět z náměstí ve VK v 13.45 hod. Zájemci z dědin se musí dostavit do Klobouk na náměstí. Při návratu bude již autobus účastníky rozvážet po vesnicích.

Letos začíná příprava na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlašování do konce září.

Tento týden pan kaplan bude chodit po nemocných kromě pondělí.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 22. 9. v 11.00 hod. Tomáš Jambor a Nikola Boráková, oba z VK, ve 12.00 hod. Zdeněk Ptáček ze Zlína a Miroslava Kupčíková z Brumova-Bylnice, ve 13.00 hod. Ondřej Vlček z Lačnova a Marianna Kolečanská z Nového Města nad Váhom.

Tento čtvrtek 20. září v 9.30 hod. začínají v Pastoračním domě opět HÝBÁNKY, zábavně-tvořivé dopoledne pro maminky/tatínky/babičky nebo dědečky s dětmi.

Klub seniorů Obzor bude až příští týden v úterý 25. září.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. října v Bratřejově pro bojeschopné chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend a zažít úžasné dobrodružství. Všechny potřebné informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Více informací na plakátku.

Pořad bohoslužeb

Related posts