Ohlášky 9. 9. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 75 719,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Úterý – Zkouška spojených sborů farnosti na hodovou mši svatou bude v úterý v 18:30 hodin na kůru farního kostela.

Pátek – V pátek je svátek „Povýšení Svatého Kříže“, v naší farnosti je adorační den. Mše svatá bude ráno v 7:00 hod., po ní bude vystavena Nejsvětější svátost až do 17:00 hod., kdy začne společná adorace zakončená svátostným požehnáním. V 17:45 bude mše svatá, zpovídat se bude od 16:00 hod. do 17:00 hod.

Sobota – V sobotu dopoledne se bude stavět pódium k hodům na náměstí. Potřebovali bychom pomoc alespoň 8 až 10 mladých mužů. Brigáda začne v 7:30 hod. na „inkubátoru“.

Hody – Příští neděli budeme jako farnost slavit patrocinium našeho kostela „lidově hody“. Mše svatá začíná na náměstí v 10:00 hod., z dědin si zařiďte nějakou dopravu. Hlavním celebrantem bude náš bývalý jáhen P. Otto Sekanina. Po mši svaté bude žehnání nové knihy o Valašských Kloboukách a její případný prodej. K zakoupení budou také farní oplatky, křesťanský kalendář (s pěknými vtipy), možná také něco na zub a k zapití.

Velehrad – V sobotu 22. září nás zve otec arcibiskup na pouť „za obnovu rodin a duchovní povolání“ na Velehradě. Podařilo se nám sehnat pouze jeden autobus pro ty, kteří nemají jinou možnost se tam dostat. Autobus bude odjíždět z náměstí ve VK v 13:45 hod. Zájemci z dědin se musí dostavit do Klobouk na náměstí. Při návratu bude již autobus účastníky rozvážet po vesnicích. Zapisujte se co nejdříve ve svých sakristiích, nejpozději do tohoto pátku 14. září.

Zveme na víkendovku od 5. do 7. října v Bratřejově pro bojeschopné chlapce od 5. do 9. třídy, kteří by chtěli prožít rytířský víkend a zažít úžasné dobrodružství. Všechny potřebné informace dostanete v sakristii společně s přihláškou.

Zveme také na víkendovku od 12. do 14. října pro mladé od 5. do 9. třídy na faře v Rajnochovicích. Téma: „Jdi, prodej všechno, co máš, a následuj mě.“ Více informací na plakátku.

Ve středu v 18 hodin začínají v Pastoračním domě opět Biblické tance.  Zveme ženy k modlitbě vyjádřené  právě tancem.

Letos začíná příprava na biřmování. Přihlásit se může každý, kdo v době biřmování v roce 2020 bude mít min. 18 let. Přihlášky přes internet, odkaz si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlašování do konce září.

Tento týden pan kaplan nebude chodit po nemocných, bude chodit až další týden.

Pohřeb pana Jiřího Horníčka z Olomouce bude v sobotu ve 14:00 hod. ve farním kostele.

Církevní manželství uzavřou v sobotu v 11:00 hod. Jan Trávníček z Opavy a Marie Strnadová z Mirošova, ve 12:00 hod. Dalibor Valčík a Klára Cmajdálková, oba z VK.

Pořad bohoslužeb

Related posts