Ohlášky 2. 9. 2018

Dnes je pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb pana Radka Vilímka z VK bude v pondělí v 15 hodin ve farním kostele.

Tuto středu 5. 9. bude dětská mše svatá již v 16.30 hod., zkouška schóličky bude na kaplance v 15.30 hod. Mše svatá v Poteči začne o 15 minut později v 17.45 hod.

Pátek je první v měsíci. Po bohoslužbách obvyklá adorace.

V sobotu v 10.00 hod. bude mše svatá na penzionu.

Církevní manželství uzavřou ve farním kostele v 11.00 hod. Petr Sucháček z VK a Ivana Sucháčková z Lačnova a ve 12.00 hod. Radim Bělaška a Jana Šulcová, oba z VK.

V tomto školním roce nebudou děti dostávat samolepky, jako bylo obvyklé, ale dnes dostanou krabičky, do kterých budou dostávat kartičky.

Oznámení pro úklidové skupiny – v rozpisu byla chyba, od konce října je pořadí o týden posunuto, nový rozpis je na nástěnkách.

HODY VK – za čtrnáct dní v neděli 16. září budeme slavit slavnost Povýšení Svatého Kříže (Klobucké hody) na náměstí. Hlavním celebrantem a kazatelem bude náš bývalý jáhen P. Otto Sekanina. V tuto neděli nebudou na vesnicích mše svaté. Prosíme, zařiďte si nějakou dopravu do Klobouk, mše svatá bude začínat v 10.00 hod.

Vyšel farní zpravodaj s přílohou pořadu bohoslužeb. V září budou bohoslužby ještě v prázdninovém režimu (na dědinách v 19.00).

Běžný provoz pastoračního domu (především dopolední kluby maminek) začne až příští týden – od 10. září, tento týden bude probíhat úklid a údržba.

Pěší pouť tentokrát nejen mužů na Svatý Hostýn se koná tento víkend. Odchod v pátek 7. 9. v 15.00 hod. od pastoračního domu. Přespání ve Vizovicích. K pouti se můžete připojit také v sobotu ráno. Večer ubytování v poutním domě na Svatém Hostýně. Více informací na plakátcích.

Pořad bohoslužeb

Related posts