Ohlášky 26. 8. 2018

Dnes v 15 hodin bude poutní mše svatá k Panně Marii Královně na Dělanovci.

Dnes v Brumově – pohádkový hrad. Informace na plakátcích.

První sobota v měsíci – mše sv. večer v 17.45 v rámci mariánského večeřadla.

Příští neděli bude farní pouť na Sv. Hostýn. Odjezdy autobusů budou takto:

Autobus č. 1 – 6.15 hod. Tichov, 6.25 hod. Smolina, 6.30 hod. Mirošov, 6.35 hod. Valašské Klobouky – náměstí, 6.55 hod. Lačnov – točna v Horňansku, 7.05 hod. Lačnov – rozcestí. Autobus č. 2 – 6.30 hod. Valašské Klobouky – zastávka u Polikliniky, 6.35 hod. Poteč, 6.50 hod Študlov. Sraz obou autobusů v Lidečku u Motorestu v 7.15 hodin. Stále se ještě můžete přihlašovat u paní Cigánkové z Poteče!!!

Zveme na cyklopouť na Svatý Hostýn tuto sobotu 1. 9. Sraz u  kostela ve VK v 8.00. Více informací na plakátcích.

Pěší pouť tentokrát nejen mužů na Svatý Hostýn se koná 7. – 9. 9. Odchod v pátek 7. 9. v 15.00 hod. od pastoračního domu. Přespání ve Vizovicích. K pouti se můžete připojit také v sobotu ráno. Večer ubytování v poutním domě na Svatém Hostýně. Více informací na plakátcích.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Příští neděli při všech bohoslužbách budeme žehnat školní aktovky a pomůcky.

Tento týden je poslední možnost podepsat petici na podporu manželství jako svazku muže a ženy, ke které nás vybízí naši biskupové. Prosíme, podepisujte se! Archy jsou na stolku u obětních darů.

Vzadu u bočního vchodu si mladí mohou vzít časopis pro dívky In. Také je tam nové číslo Milujte se! Pro ministranty je v sakristii časopis Tarsicius.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky