Ohlášky 19. 8. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 78.740,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí je adorační den v Lačnově. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12 hodin až do 18 hodin, kdy začne společná adorace. V 19 hodin bude mše svatá.

Ve středu v 9 hodin dopoledne bude v kostele malá brigáda. Potřebovali bychom asi tři ženy na očištění spuštěného lustru a tři muže na montáž zrcadel, garnýží, atd., po výmalbě na kaplance.

Pohřeb paní Vlasty Rečkové z VK bude v pondělí v 15 hodin ve farním kostele. Pohřeb a paní Marie Manové z Poteče bude ve středu v 15 hodin.

Církevní manželství uzavřou v sobotu ve farním kostele v 11 hodin Martin Vlček z VK a Aneta Tomášová z Hlučína-Darkoviček, ve 12 hodin Zdeněk Palát z Lačnova a Jana Trochtová z Valašské Senice.

Příští neděli v 15 hodin bude tradiční poutní mše svatá k Panně Marii Královně na Dělanovci.

Tradiční farní pouť na Svatý Hostýn bude letos v neděli 2. září. Autobusy pojedou i na vesnice. Přihlašujte se u paní Cigánkové z Poteče, její tel. číslo najdete na plakátcích na vývěskách.

Připravují se další různé akce (např. pohádkový hrad v Brumově) – více informací na vyvěšených plakátcích.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky