Ohlášky 5. 8. 2018

Pohřeb pana Josefa Mačka z Lačnova bude v pondělí v 15 hodin v kostele v Lačnově.

Pohřeb paní Marie Gargulákové, rodem z Lačnova bude v úterý v 15 hodin ve farním kostele.

Církevní manželství uzavřou v sobotu 11. 8. v kostele v Nedašově Ing. Jan Strnad z Mirošova a Anežka Šerá z Nedašovy Lhoty.

V sobotu bude mše svatá v 10 hodin na penzionu.

Poutníci do Svaté země nechť přicházejí v příštím týdnu s finančními doplatky na faru, (kromě pondělí a úterý dopoledne).

Příští neděli bude pravidelná sbírka na splácení dluhu Pastoračního domu.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky