Ohlášky 29. 7. 2018

Minulou neděli se vybralo při sbírce na výmalbu kostela 74.190,- Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

I nadále můžete podepisovat petici na podporu manželství, která je uprostřed kostela na stolečku.

Ve středu od 15. hodin bude brigáda na závěrečné práce v kostele: – ženy vyklepat a případně pozašívat podsedáky na lavice, – muži přenést a osadit sochy, obrazy.

První pátek – mše sv. ráno i večer

První sobota v měsíci – mše sv. večer v rámci mariánského večeřadla

Zveme maminky s dětmi na letní duchovní obnovu poslední týden v srpnu. Akce se koná na pastoračním domě. Součástí je hlídání dětí už od miminek, letos bude zajištěn i duchovní program pro děti. Obnovu povede Františka Böhmova z Ostravy, duchovně doprovodí P. Pavel Šupol. Vice info a kontakty k přihlášení na plakátku.

Pořad bohoslužeb

Related posts