Ohlášky 22. 7. 2018

Dnes je sbírka na výmalbu a osvětlení kostela – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Tento týden bude otec František navštěvovat nemocné podle obvyklého pořádku.

Pohřeb pana Jana Maniše z Tichova bude v pátek v 15 hodin ve farním kostele.

V sobotu ve 14 hodin bude mše svatá v Lipině.

V sobotu v 14:30 bude v Lačnově v areálu skanzenu dožínková mše svatá.

Příští neděli 29. 7. pořádají dobrovolní hasiči z Křekova tradiční letní pouť na Hložec. Začátek mše sv. v 11:00 hodin.

Příští neděli bude mít na vesnicích mše svaté otec Vilém a asistovat mu bude jáhen Jan.

Pořad bohoslužeb

Related posts