Ohlášky 15. 7. 2018

V sobotu uzavřou církevní manželství v 11 hodin ve farním kostele Michal Ptáček z Valašských příkaz a Barbora Petrůjová z Vysokého Pole.

Mše svaté budou od pondělí bývat v kostele.

Příští neděli bude mít mše svaté otec Vilém a asistovat mu bude jáhen Jan.

Příští týden bude sbírka na výmalbu a osvětlení kostela – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky