Ohlášky 8. 7. 2018

Minulou neděli při sbírce na výmalbu kostela se vybralo 84.135,-Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Tento týden budou nadále mše svaté na Pastoračním domě.

V sobotu bude mše svatá na penzionu už v 9:00

V sobotu uzavřou církevní manželství:

  • V 11 hodin ve farním kostele Lukáš Dostal z Rožnova pod Radhoštěm a Eva Švachová z Valašských Příkaz.
  • V 11 hodin v kostele ve Študlově Martin Janošík a Radmila Tvarůžková, oba ze Študlova.

Mše sv. se svěcením kříže v Poteči za Dělanovcem u „Baribalu“ bude v sobotu ve 14. hodin. Mši sv. bude sloužit P. František Hanáček z Olomouce. Informace jsou také na plakátku na nástěnce.

Pořad bohoslužeb

Related posts