Ohlášky 1. 7. 2018

Dnes je sbírka na výmalbu a osvětlení kostela – všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes ve 14:30 bude v Pozlovicích v kostele primiční mše svatá novokněze P. Jiřího Šůstka.

Ve čtvrtek je „Slavnost sv. Cyrila a Metoděje“ – doporučený zasvěcený svátek, mše svatá bude ráno v 7. hodin na Pastoračním domě a v 10. hodin u kaple CM.

První pátek – mše sv. ráno i večer na Pastoračním domě.

První sobota – mše sv. večer v kostele

Příští neděli 8. 7. se bude otec František loučit v Tichově a v Lačnově. Ve Študlově se bude loučit v neděli 22. 7.

Pořad bohoslužeb

Related posts