Ohlášky 24. 6. 2018

V pátek je „Slavnost sv. Petra a Pavla“ – doporučený zasvěcený svátek, mše svatá ráno i večer a v 19. hodin v Lačnově a Študlově.

V pátek 29. 6. ve dvacet hodin bude na zahradě u pastoračního domu mše svatá pro mládež. Otec František se bude loučit s mládeží. Po mši svaté bude táborák. Špekáčky s sebou.

V sobotu 30. 6. od 18:30 bude na zahradě u pastoračního domu chválový večer. Informace jsou na plakátcích.

V neděli 1. 7. bude ve 14:30 v Pozlovicích v kostele primiční mše svatá novokněze P. Jiřího Šůstka.

Příští neděli bude pravidelná sbírka na výmalbu a osvětlení farního kostela. Možná již bude zbavena lešení přední část kostela.

Příští neděli se bude loučit na vesnicích otec Janko.

2. až 5. července bude šestý ročník pěší pouti na Velehrad. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Dnes je ještě možné podepsat petici proti takzvané „Istanbulské smlouvě“, – podpisové archy jsou uprostřed kostela na stolku.

Pořad bohoslužeb

Related posts