Ohlášky 17. 6. 2018

Včera měl v Turíně jáhenské svěcení náš rodák Jan Fojtů, salesián. Vzpomeňme na něho v modlitbě.

Minulo neděli se při sbírce na výmalbu kostela vybralo 90.660,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Hledáme dvě nebojácné mladší ženy, které by se nebály z lešení umýt tři okna uvnitř kostela.

Pohřby v tomto týdnu: oba budou v obřadní síni u hřbitova:

  • Pan Stanislav Častulík z Klobouk ve čtvrtek v 15 hodin
  • Pan Jan Šenkeřík z Klobouk v pátek v 15 hodin.

V sobotu v 17 hodin se bude žehnat poustevna nad Tichovem u studánky u Tichých. Od tichovského koupaliště budou fáborky až k poustevně.

V tomto týdnu uzavřou církevní manželství v naši farnosti Roman Liška z Valašských Klobouk a Phonsy Phoythammavongsa z Vientiane v Laosu.

V pátek 29. 6. ve dvacet hodin bude na zahradě u pastoračního domu mše svatá pro mládež.

V sobotu 30. 6. od 18:30 bude na zahradě u pastoračního domu chválový večer. Informace jsou na plakátcích.

2. až 5. července bude šestý ročník pěší pouti na Velehrad. Informace jsou na plakátcích a na internetu.

Pořad bohoslužeb

Related posts