Ohlášky 10. 6. 2018

Dnešní sbírka bude použita na výmalbu a osvětlení kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Děkujeme mužům, kteří přišli v pondělí a v úterý pomoct vyklidit kostel a postavit lešení. Budeme postupně lešení posouvat, tak budeme potřebovat zase pomoc. Vše budeme hlásit o nedělích. Celý příští týden budou bohoslužby v Pastoračním domě.

Dnes v 15. hodin bude ve Študlově na Kůtoch tradiční pobožnost.

Příští neděli po mši svaté ve Študlově – v pravé poledne – požehnáme obnovený kříž na Černově – mezi Študlovem a Příkazy. Zkuste přijet auty, pak zajedeme ke kříži, pomodlíme se, požehnáme a uctíme kříž a pak půjdeme ke svátečnímu obědu…

Pořad bohoslužeb

Related posts