Ohlášky 3. 6. 2018

Minulou neděli se při benefičním koncertu na výmalbu kostela vybralo na dobrovolném vstupném přes 57 tisíc korun. Ale není to konečná částka, neboť stále ještě přicházejí dárci s omluvou, že nemohli přijít. A mohou samozřejmě přicházet i další. Jsme nyní okolo 75 tisíc korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Od pondělka už začne zvláštní režim provozu kostela kvůli výmalbě. Obecně by mělo platit pravidlo – neděle a svátky v kostele, všední dny na pastoračním domě, v případě pohřbu ve smuteční síni (nejlépe tento měsíc neumírat). V případě různých změn budou tabulky na dveřích kostela. Tento týden bude průběh asi následující: V pondělí bude mše svatá v 9. hodin ráno v rámci děkanátní schůze a bude v kostele. V úterý mše svatá ve farnosti nebude, neboť je pouť kněží na svatém Hostýně.

pondělí odpoledne v 15. hodin začne vyklízení kostela. Musí se vynést nebo přikrýt všechny sochy, obrazy, lavečky a podobně. Prosíme brigádníky, aby nám přišli pomoct.

úterý ráno se začne stavět lešeníprosíme brigádníky, kteří by mohli ráno asi od 7 hodin pomáhat tesařům nosit a stavět lešení. Jiní zase třeba odpoledne, abychom se vystřídali podle směn. Podle toho jak to půjde rychle se bude stavět i ve středu, možná i ve čtvrtek.

Ve středu bude zde v Kloboukách mše svatá pro děti v 16:30 hodin – ta už bude v Pastoračním domě. Po mši sv. bude táborák. Špekáčky s sebou.

V pátek je „Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova“, mše svatá bude ráno i večer.  (Podle situace bude rozhodnuto zda v kostele nebo na P.D.)

V sobotu uzavřou církevní manželství v kapli v Poteči Martin Soukup z Vrbětic a Zuzana Konečná z Poteče.

Příští neděli bude pravidelná sbírka – tentokrát na výmalbu a osvětlení kostela.

Příští neděli bude první sv. přijímání v Lačnově.

Příští neděli bude také pobožnost na Kůtoch ve Študlově a to v 15. hodin

Vyšel farní zpravodaj.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky