Ohlášky 27. 5. 2018

Minulou neděli se při sbírce na církevní školství vybralo 62 240,-. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zítra v pondělí bude brigáda na faře. Potřebujeme vynosit, spočítat a nachystat lešeňové trubky na plánovanou výmalbu kostela. Prosíme proto muže, kteří by mohli přijít odpoledne v 15. hodin pomoct s touto prací.

Ve středu bude mše svatá v Tichově v 19 hodin.

Ve čtvrtek je „Slavnost Těla a Krve Páně“ (Boží Tělo), doporučený zasvěcený svátek. Mše svaté ráno i večer, ve Študlově v 17. hodin s průvodem, v Lačnově v 19. hodin.

Pravidelná prvopáteční adorace s chválami bude v pátek od 18:30.

V sobotu bude Mariánské večeřadlo. Mše sv. bude v 17:45

Také v neděli oslavíme svátek Božího Těla zde v Kloboukách slavným průvodem s Nejsvětější Svátostí a to po „hrubé mši sv.“, která bude výjimečně začínat už v 10:00 hodin. Příjďte v hojném počtu a přiveďte své děti a družičky.

Pořad bohoslužeb

Související příspěvky