Ohlášky 20. 5. 2018

Dnes je sbírka na církevní školy, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Setkání seniorů v klubu OBZOR bude v úterý v 16 hod v Pastoračním domě.

Biblické tance budou ve středu v 18 hod v PD.

Ve čtvrtek je svátek „Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze“

Mše svatá pro mládež bude v pátek ve 20 hodin v kostele.

V sobotu v 10. hodin bude ve Smolině mše svatá a pietní akt u památníku plukovníka Josefa Valčíka. Všichni jsou na tuto vzpomínkovou slavnost srdečně zváni.

Církevní manželství uzavřou v sobotu David Ruman z Lačnova a Jana Manová ze Štítné.

Příští neděli bude májová pobožnost na Dělanovci v 15. hodin.

Příští neděli v 16. hodin bude ve farním kostele benefiční koncert, ve kterém vystoupí bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka se svými hosty. Nebývá zvykem, aby – ať už sice bývalý – ministr vlády, učinkoval na koncertním vystoupení. Jsou pozváni představitelé politického i podnikatelského dění, a samozřejmě i vy všichni. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného – v jakékoliv výši, bude použit na výmalbu kostela a výměnu osvětlení.

Centrum pro rodinu nabízí příměstské tábory, přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři centra. Termíny a informace jsou na webových stránkách centra.

Pořad bohoslužeb

Related posts