Ohlášky 13. 5. 2018

V pátek a v sobotu nezapomeňte jít k doplňovacím volbám do senátu.  Je povinnost nás věřících přispívat k obecnému blahu.

V sobotu v 11 hodin uzavřou církevní manželství Jan Strouhal z Vlachovic a Markéta Chupíková z Lidečka.

V sobotu bude nácvik dětí na 1. sv. přijímání. Začneme ve 14 hodin u kaplanky. Po nácviku půjdou děti k první svaté zpovědi. Rodiče prosíme, aby využili příležitosti ke zpovědi během týdne a také aby pomohli dětem se dobře připravit na svatou zpověď. V neděli na mši svaté v 10:30 bude 1. sv. přijímání – přední část kostela bude vyhrazena pro rodiče dětí, které půjdou k 1. sv. př., pro babičky a příbuzné zadní část kostela, ostatní farníky, kteří nemají letos prvokomunikanta prosíme, aby přišli na jinou mši svatou.

Příští neděli slavíme Letnice – narozeniny církve. V sobotu bude svatodušní vigilie. Program začíná v 17:30 hodin růžencem, v 18:00 bude mše svatá. Potom následuje modlitební večer, chvály a posezení na pastoračním domě. Všichni jste srdečně zváni.

Příští neděli bude sbírka na církevní školy.

Pořad bohoslužeb

Related posts