Ohlášky 6. 5. 2018

Minulou neděli se při sbírce na Pastorační dům vybralo 74 360,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Pohřeb pana Františka Talafy z Klobouk bude v pondělí v 15 hodin.

Návštěva nemocných v Lačnově bude v pondělí 7. 5.

Centrum pro rodinu zve manželské a snoubencké páry zítra 7. května v 19 hodin do Pastoračního domu na posezení a besedu na téma Čtyři dohody, podle spisovatele Dona Miguela Ruize.

V úterý – farní pouť do Rájecké Lesné. Odjezd autobusu bude v 7 hodin z náměstí. (Prosíme: z vesnic se dopravte na náměstí. Autobus na vesnice nepojede.) Cena za autobus je 200,- Kč. Autobus je víceméně plný – případní zájemci se hlaste jen u pana faráře!

Ve středu budou v Pastoračním domě v 18 hod biblické tance. 

Ve čtvrtek bude „Slavnost Nanebevstoupení Páně“, doporučený zasvěcený svátek, mše svaté v Kloboukách ráno i večer, v 16. hod ve Študlově, v 18. hod v Lačnově.

V pátek bude od 18:30 ve farním kostele adorace za děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání. Prosíme, přijďte děti podpořit modlitbou. Během adorace se bude zpovídat.

V sobotu uzavřou církevní manželství Michal Oliva z Valašských klobouk a Lucie Šánková z Lipiny.

Příští neděli na hrubé mši svaté bude již tradiční „slavnost manželství“ s obnovou manželských slibů. Manželé, kteří slaví letos kulaté či půlkulaté jubileum a ještě se nepřihlásili, neprodleně se přihlaste v sákristii!!! Páry, které se přihlásily na Slavnost manželství se sejdou příští neděli před kostelem 10.15 hodin.

Příští neděle je také den matek. V kulturním domě Klobučan bude jistě program, který ohlásíme příští neděli.

Pořad bohoslužeb

Related posts