Ohlášky 29. 4. 2018

Dnes je sbírka na Pastorační dům, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V úterý 1. května je 9. výročí posvěcení kaple v Poteči – slavná mše svatá bude v pravidelný čas v 17:30. Mše svatá ve středu nebude.

Ve středu bude zde v Kloboukách v 17. hodin mše svatá pro děti. Prosíme děti aby si vyrobily a přinesly papírový větrník. Návod je u bočního vchodu. Přede mší svatou v 16:30 bude májová pro děti.

Pravidelná prvopáteční adorace s chválami bude v pátek od 18:30 ve farním kostele

V sobotu 5. 5. uzavřou ve Valašské Senici církevní manželství Magda Tomaštíková z Val. Klobouk a Jakub Šaroun z Dobřichovic

Centrum pro rodinu pořádá Májový večer pro manželské a snoubenecké páry příští pondělí 7. 5. v 19 hodin v  sále Pastoračního domu. Téma večera: Čtyři dohody.

V úterý 8. května pojedeme na mariánskou pouť do Rájecké Lesné. Na programu mše svatá, prohlídka velikého pohyblivého betlému, májová pobožnost a také můžeme navštívit i zajímavou vesnici Čičmany s malovanými dřevěnicemi. Odjezd bude v 7 hodin. Cena za autobus 200,- Kč.. Přihlašujte se co nejdříve v sákristii.

V neděli 13. května na hrubé mši svaté proběhne slavnost manželství, kde budou mít možnost obnovit svůj manželský slib manželé z naší farnosti. Páry, které slaví letos jubilejní výročí a chtějí své výročí při mši oslavit, ať se zapisují v sakristii ve Val. Kloboukách nebo v Centru pro rodinu (páry z vesnic se musí přihlásit v Kloboukách!!). Ostatní páry zveme k účasti na této mši svaté.

Pořad bohoslužeb

Related posts